• Mere end 20 års erfaring
 • Skræddersyede løsninger
 • Konkurrencedygtige priser
 • Mere end 20 års erfaring
 • Skræddersyede løsninger
 • Konkurrencedygtige priser
Mere end 20 års erfaring
Skræddersyede løsninger
Konkurrencedygtige priser

Code of conduct

I Alfast Udstansning af Tape ApS er det vores udgangspunkt at handle korrekt og anstændigt både over for vores medarbejdere og forretningspartnere i forhold til miljøet og i vores relation til myndigheder.

Alfast Udstansning af Tape ApS’ etiske regelsæt (Code of Conduct) er det kodeks såvel som ledelse, som medarbejderne følger for at sikre, at vi hele tiden:

 

Udvikler os bæredygtigt

Optimerer arbejdsmiljøet

Styrker vores medarbejdere

Tager hensyn til miljøet.


Som virksomhed forventer vi desuden, at vores etiske regelsæt anerkendes og overholdes af leverandører og samarbejdspartnere.

 • Alfast Udstansning af Tape ApS respekterer og støtter overholdelsen af internationale menneskerettigheder.
 • Alfast Udstansning af Tape ApS respekterer ligebehandling og bekæmper diskrimination på arbejdspladsen.
 • Alfast Udstansning af Tape ApS respekterer den enkeltes religionsfrihed.
 • Alfast Udstansning af Tape ApS respekterer foreningsretten.
 • Alfast Udstansning af Tape ApS kræver, at vores medarbejdere kan færdes på arbejdspladsen uden forfølgelse eller misbrug, og vi tager afstand fra enhver form for tvangsarbejde.
 • Alfast Udstansning af Tape ApS har nultolerance over for bestikkelse, korruption og interessekonflikter.
 • Alfast Udstansning af Tape ApS støtter FN’s konvention om børns rettigheder.
 • Alfast Udstansning af Tape ApS tilbyder uddannelse, træning og kompetenceudvikling på alle niveauer i virksomheden.
 • Alfast Udstansning af Tape ApS vil være en førende virksomhed inden for miljø og arbejdsmiljø, og vi arbejder for en bæredygtig udvikling.
 • Alfast Udstansning af Tape ApS vil sikre, at alle relevante love og regler overholdes.